ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-4

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει την εκπαίδευση ως μια από τις πιο επείγουσες προκλήσεις της βιωσιμότητας. Στον αντίποδα, η φτώχεια και οι περιορισμοί σε εκπαιδευτικούς πόρους, συχνά περιορίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επιπλέον, οι δεξιότητες που οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν στο σχολείο και τις σχολές, συχνά δεν ταιριάζουν με τις ανάγκες του χώρου εργασίας. Η επένδυση στην εκπαίδευση διευρύνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και προωθεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Categories: Κοινωνία and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.