ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Διασύνδεση με:

Η εντεινόμενη αύξηση του φαινομένου της μετανάστευσης αυξάνει τους πιθανούς κινδύνους παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και εντείνει φαινόμενα όπως η εμπορία ανθρώπων (human trafficking) μέσω καταναγκαστικής εργασίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι επιχειρήσεις σε συνεργασία και με τον δημόσιο τομέα μπορούν να διασφαλίσουν πως δε συνηγορούν σε τέτοιου είδους καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιπλέον να αναπτύξουν και εφαρμόσουν δράσεις πρόληψης.

Categories: Κοινωνία and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.