ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διασύνδεση με:

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην οικονομική ζωή σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας. Η ενσωμάτωση των γυναικών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης , συμβάλει στην δημιουργία ισχυρών και παράλληλα σταθερών οικονομιών και οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για όλη την οικογένεια και κατ’ επέκταση για τις κοινότητες ως σύνολο.

Categories: Κοινωνία and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.