ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-4

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία μεταξύ ζητούμενων και προσφερόμενων δεξιοτήτων, μέσω της παροχής υψηλότερου επιπέδου θέσεων επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας, θέσεων εργασίας για πρώτη απασχόληση (entry level jobs) και ευκαιριών κινητικότητας για τους νέους μαθητευόμενους μέσω συνεργασιών με παρόχους εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και με άλλους φορείς που συμμετέχουν σε αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Categories: Κοινωνία and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.