ΦΤΩΧΕΙΑ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-1

Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την εξάλειψη της φτώχειας μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπών βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, της τόνωσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού τους, και μέσω της συμβολής τους στα φορολογικά έσοδα φτωχών περιοχών με αντίκτυπο στη βελτίωση βασικών υπηρεσιών και υποδομών. Επίσης, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κοινοτήτων που πλήττονται από τη φτώχεια, είναι δυνατό να συμβάλλουν σε καλύτερες προοπτικές των φτωχών ως καταναλωτές, εργαζόμενοι αλλά και μικρο-επιχειρηματίες.

Categories: Κοινωνία and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.