ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διασύνδεση με:

Η χρήση τοπικών προμηθευτών για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, από πλευράς μεγαλύτερων επιχειρήσεων ενισχύει ουσιαστικά τις δομές των τοπικών κοινωνιών και συμβάλει στη δημιουργία τοπικών αλυσίδων αξίας. Από την άλλη, οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά με την παροχή γνώσης , βοηθώντας τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τοπικά πλαίσια λειτουργίας. Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων των επιχειρήσεων σε τοπικά προγράμματα εθελοντισμού διασφαλίζει την κοινωνική άδεια λειτουργίας τους (social license to operate).

Categories: Κοινωνία and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.