ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-7

Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και στα διάφορα είδη καυσίμων (για οικιακή χρήση
και μεταφορά) έχουν μεταμορφώσει τη ζωή στον πλανήτη κατά τα τελευταία χρόνια. Η πρόσβαση στην ενέργεια παρέχει τα μέσα για τη δημιουργία εισοδήματος, την παροχή και λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας, τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την προστασία του περιβάλλοντος, κ.α. Βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω βελτιώσεων των διαδικασιών παραγωγής,
μείωσης της κατανάλωσης πόρων και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων. Επίσης, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να παρέχουν ενέργεια χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης αλλά και νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Categories: Περιβάλλον and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.