ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-1

Οι επιχειρήσεις αποτελούν βασικό εταίρο στην προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης αποτελεσματικών και πρακτικές λύσεις για την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη γεωργία. Ιδιαίτερα μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού της γεωργίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να ηγηθούν της προσπάθειας συνεργαζόμενες αποδοτικά με γεωργούς, παραγωγούς, εμπόρους, επενδυτές και καταναλωτές για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τροφίμων που προωθούν την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση αξιοποίησης οικονομικών ευκαιριών.

Categories: Περιβάλλον and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.