ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-14
sdg-gr-15

Η κοινωνία βασίζεται στη βιοποικιλότητα για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ανθρώπινη ευημερία. Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή τον τομέα τους, εξαρτώνται από και έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα μέσω της δραστηριότητάς τους, των επενδυτικών επιλογών τους ή μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ίδιες τις επιχειρήσεις η συνεχής προσπάθεια για ενσωμάτωση πολιτικών διαχείρισης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στις καθημερινές πρακτικές λειτουργίας τους για διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και παράλληλα για συμμετοχή τους σε ένα αειφόρο μέλλον.

Categories: Περιβάλλον and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.