ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ο όρος «Κοινωνικός Απολογισμός» αναφέρεται σε εκδόσεις, μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις υιοθετούν μια ολιστική άποψη αναφοράς των ευρείας κλίμακας ευθυνών τους απέναντι σε όσους άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους.

Φιλτρα Αναζητησης

Από τις ακόλουθες δύο (2) υποκατηγορίες ταξινόμησης, μπορείτε να επιλέγετε ένα πεδίο κάθε φορά. Παράδειγμα: 1. το 2014 2. Μέλος “ΤΑΔΕ”

Έτος
Όλα τα ΕΤΗ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Μέλος
Όλων των Μελών
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018