GC-ARHI-ICON_10
UN GLOBAL COMPACT

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;

GC-ARHI-ICON_10

Οι επιχειρήσεις καλούνται επίσης να εργαστούν από κοινού και να συμπράξουν με την κοινωνία των πολιτών, τα Ηνωμένα Έθνη και τις κυβερνήσεις για την επίτευξη μιας περισσότερο διαφανούς παγκόσμιας οικονομίας.

ΠΛΑΙΣΙΟ 10Ης ΑΡΧΗΣ
1. Η 10η ΑΡΧΗ

Η 10η Αρχή κατά της Διαφθοράς υιοθετήθηκε το 2004 και δεσμεύει τους συμμετέχοντες στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών όχι μόνο να αποφεύγουν τη δωροδοκία, τον εκβιασμό και άλλες μορφές διαφθοράς αλλά και να αναπτύσσουν, κατά τρόπο προληπτικό, πολιτικές και συνεκτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και εντός των αλυσίδων εφοδιασμού.

2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών Κατά της Διαφθοράς (UNCAC) το 2005, θεσμοθετήθηκε ένα σημαντικό οικουμενικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η UNCAC αποτελεί το σημαντικότερο νομικό όργανο εφαρμογής της 10ηςΑρχής.

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ο ορισμός της Διεθνούς Διαφάνειας σχετικά με τη διαφθορά είναι:

 «η κατάχρηση ανατεθείσας εξουσίας για ιδιωτικό όφελος».

Η διαφθορά μπορεί να λάβει πολλές μορφές που ποικίλλουν στο βαθμό, από τη χρήση μη σημαντικής επιρροής ως τη θεσμοθετημένη δωροδοκία. Επίσης, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει όχι μόνο οικονομικό όφελος αλλά και μη οικονομικά πλεονεκτήματα.

4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις ορίζουν τον εκβιασμό ως ακολούθως:

“Η παρακίνηση σε δωροδοκία είναι η πράξη αιτήματος ή δελεασμού άλλου προκειμένου να διαπράξει δωροδοκία. Καθίσταται εκβιασμός όταν το αίτημα αυτό συνοδεύεται από απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική ακεραιότητα ή τη ζωή των εμπλεκόμενων ιδιωτών».

3. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Οι Επιχειρηματικές Αρχές της Διεθνούς Διαφάνειας για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας ορίζουν τη δωροδοκία με τον ακόλουθο τρόπο:

«Δωροδοκία: Η προσφορά ή λήψη οιουδήποτε δώρου, δανείου, αμοιβής, ανταμοιβής ή άλλου πλεονεκτήματος προς ή από κάθε πρόσωπο, ως κίνητρο για να προβεί σε πράξη ανήθικη ή παράνομη ή σε παραβίαση της εμπιστοσύνης, κατά τη διεξαγωγή των υποθέσεων μιας επιχείρησης».

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_10
ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ;
 • Η εμπιστοσύνη και η πίστη προς τις επιχειρήσεις ανάμεσα στους επενδυτές, τους πελάτες, τους εργαζομένους και το κοινό έχουν διαβρωθεί ύστερα από τα πρόσφατα κύματα σκανδάλων επιχειρηματικής ηθικής σε ολόκληρο τον κόσμο.
 • Οι επιχειρήσεις διδάχθηκαν με σκληρό τρόπο ότι είναι δυνατό να θεωρηθούν υπεύθυνες γιατί δεν επέδειξαν την απαιτούμενη προσοχή στις ενέργειες των υπαλλήλων τους, των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των εταιρικών συνεργατών και των αντιπροσώπων τους.
 • Η ταχεία ανάπτυξη των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο τον κόσμο αναγκάζει επιπλέον τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται σε μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο πλαίσιο των μηχανισμών διατύπωσης της εταιρικής βιωσιμότητας και αειφορίας αλλά και για να προστατεύσουν τη φήμη τους και τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Τα συστήματα κατά της διαφθοράς που διαθέτουν, επεκτείνονται όλο και περισσότερο σε μια σειρά από ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων αντιλαμβάνεται τα συστήματα αυτά ως τεκμήριο ορθών επιχειρηματικών πρακτικών και ορθής διαχείρισης.
 • Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένους ηθικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους καθώς και ενδεχόμενες ζημίες όταν αποτυγχάνουν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη διαφθορά σε όλες της τις μορφές.

ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.

ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
 • ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

  Οι περισσότερες μορφές διαφθοράς είναι παράνομες όχι μόνο εκεί όπου διαπράττονται αλλά καθίσταται παράνομο με αυξανόμενο ρυθμό και στη χώρα καταγωγής της η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε πρακτικές διαφθοράς σε άλλη χώρα·

 • ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΦΗΜΗΣ

  Οι επιχειρήσεις των οποίων οι πολιτικές και πρακτικές δεν πληρούν τα αυξημένα πρότυπα ηθικής ή που τηρούν υποτονική στάση ως προς τη συμμόρφωση με τους νόμους, είναι εκτεθειμένες σε σοβαρή διακινδύνευση της φήμης τους. Συχνά, για τη δυσφήμιση μιας επιχείρησης αρκεί η κατηγορία για εσφαλμένη πρακτική ακόμη και αν στη συνέχεια τα δικαστήρια αποφανθούν για το αντίθετο·

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

  Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι πολλές χώρες αντιμετωπίζουν απώλειες της τάξης του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων λόγω απάτης, διαφθοράς και ύποπτων συναλλαγών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαφθορά μπορεί να στοιχίζει σε μία χώρα έως και το 17 % του εγχώριου ΑΕΠ, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών του 2014. Η κατάσταση αυτή υπονομεύει τις επιδόσεις των επιχειρήσεων και εκτρέπει δημόσιους πόρους από τη νόμιμη και βιώσιμη ανάπτυξη·

 • ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

  …και πίστης καθώς η ανήθικη συμπεριφορά πλήττει την αφοσίωση του προσωπικού προς την επιχείρηση και τη συνολική νοοτροπία και κουλτούρα δεοντολογίας της επιχείρησης.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_10
ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 10ΗΣ ΑΡΧΗΣ:

Ως πρώτο και βασικό βήμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να εισάγουν πολιτικές και προγράμματα εντός των οργανισμών τους και των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

MS4lMjAlQ0UlOTUlQ0UlQTMlQ0UlQTklQ0UlQTQlQ0UlOTUlQ0UlQTElQ0UlOTklQ0UlOUElQ0UlOTE=

Να αναφέρουν τις ενέργειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ετήσια έκθεση μη-οικονομικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της Αναφοράς Προόδου (COP) και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές μέσω της υποβολής παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων.

Mi4lMjAlQ0UlOTUlQ0UlOUUlQ0UlQTklQ0UlQTQlQ0UlOTUlQ0UlQTElQ0UlOTklQ0UlOUElQ0UlOTE=

Να ενώσουν τις δυνάμεις τους με ομοειδείς οργανισμούς του κλάδου και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να κλιμακώσουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να αναβαθμίσουν το χώρο δραστηριοποίησής τους και να δημιουργήσουν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού για όλους. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τον Κόμβο Συλλογικής Δράσης κατά της Διαφθοράς για τη δημιουργία της εταιρικής τους παρουσίασης, για να βρίσκουν εταίρους και έργα σε εξέλιξη καθώς και πόρους για συλλογική δράση κατά της διαφθοράς.

My4lMjAlQ0UlQTMlQ0UlQTUlQ0UlOUIlQ0UlOUIlQ0UlOUYlQ0UlOTMlQ0UlOTklQ0UlOUElQ0UlOTclMjAlQ0UlOTQlQ0UlQTElQ0UlOTElQ0UlQTMlQ0UlOTc=

Να υπογράψουν την «Πρόσκληση για Δράση κατά της Διαφθοράς», η οποία αποτελεί μία έκκληση του επιχειρηματικού κόσμου προς τις Κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ενίσχυση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια οικονομία. Η ανταπόκριση της επιχείρησής σας σε αυτή την Πρόσκληση για Δράση υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειές σας να ενσωματώνετε την καταπολέμηση της διαφθοράς στις στρατηγικές και τις λειτουργίες της επιχείρησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πρόσκληση για Δράση και πώς να υπογράψετε.

NC4lMjAlQ0UlQTQlQ0UlOUYlQ0UlQTAlQ0UlOUYlQ0UlOTglQ0UlOTUlQ0UlQTQlQ0UlOTclQ0UlQTMlQ0UlOTc=