GC-ARHI-ICON_8
UN GLOBAL COMPACT

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;

GC-ARHI-ICON_8
1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Η κοινωνία αναμένει από τις επιχειρήσεις σχέσεις καλής γειτονίας. Οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες στη δική τους αυλή δεν θα πρέπει να προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον των γειτόνων τους. Η επιχείρηση κερδίζει τη νομιμοποίησή της με την έννοια της κοινωνικής αδειοδότησης, μέσω της κάλυψης των αναγκών της κοινωνίας, καθώς πλέον, όλο και περισσότερο, η κοινωνία εκφράζει μια σαφή ανάγκη για πιο περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές.

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο 30ο Κεφάλαιο της Agenda 21, η Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο για τη Γη το 1992, ορίζει το ρόλο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας ως προς την Ατζέντα για την αειφόρο ανάπτυξη ως:

“Οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες θα πρέπει να αυξήσουν την αυτορρύθμιση τους, η οποία επηρεάζεται από κατάλληλους κώδικες, καταστατικούς χάρτες και πρωτοβουλίες που ενσωματώνονται σε όλα τα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, και να προωθήσουν τον ανοιχτό διάλογο, με τους εργαζομένους και το κοινό”.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_8

Οι επιχειρήσεις καλούνται να καινοτομήσουν πραγματικά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με το περιβάλλον. Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι η ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης στρατηγικής η οποία να τους επιτρέπει να ευρίσκονται στην πρωτοπορία, βοηθώντας τες να διατηρούν μία πλεονεκτική θέση στην αγορά.

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ;
  • Πιο ξεκάθαρες και αποτελεσματικές διαδικασίες σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων, με αποτέλεσμα να απαιτούνται λιγότερες εισροές πρώτων υλών και μειωμένο κόστος.
  • Οι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις επωφελούνται επίσης από τα φορολογικά κίνητρα ή αδειοδοτικά προγράμματα, επειδή είναι πιο προωθημένες από άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου τους.
  • Οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές επιθυμούν όλο και περισσότερο να συναλλάσσονται με υπεύθυνες επιχειρήσεις.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_8

Είναι σημαντική η λειτουργία κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης, που θα συνδράμουν την επιχείρηση να ανταποκριθεί στην οργανωτική πρόκληση.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

περιλαμβάνουν στον καθορισμό του εταιρικού οράματος, των πολιτικών και στρατηγικών την αειφόρο ανάπτυξη –την οικονομική ευημερία, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη·

MS4lMjBOJUNFJUIxJTIwJUNFJUEwJUNFJUI1JUNGJTgxJUNFJUI5JUNFJUJCJUNFJUIxJUNFJUJDJUNFJUIyJUNFJUFDJUNFJUJEJUNFJUJGJUNGJTg1JUNFJUJE

δείκτες και στόχους βιωσιμότητας και αειφορίας (οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς).

Mi4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTElQ0UlQkQlQ0UlQjElQ0YlODAlQ0YlODQlQ0YlOEQlQ0YlODMlQ0YlODMlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης με σαφείς στόχους επιδόσεων που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν την επιχείρηση  σε επίπεδα πέραν της απλής συμμόρφωσης·

My4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOUElQ0UlQjElQ0UlQjglQ0UlQjklQ0UlQjUlQ0YlODElQ0YlOEUlQ0UlQkQlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQlMjAlQ0UlQTAlQ0YlODElQ0UlQkYlQ0UlQjMlQ0YlODElQ0UlQUMlQ0UlQkMlQ0UlQkMlQ0UlQjElQ0YlODQlQ0UlQjE=

με τους σχεδιαστές προϊόντων και τους προμηθευτές για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την επέκταση της ευθύνης σε όλη την αλυσίδα αξίας·

NC4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTMlQ0YlODUlQ0UlQkMlQ0YlODAlQ0YlODElQ0UlQUMlQ0YlODQlQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

εκούσιους κώδικες δεοντολογίας και συμπεριφοράς καθώς και πρακτικές, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και μέσω τομεακών και διεθνών πρωτοβουλιών για την επίτευξη υπεύθυνης περιβαλλοντικής επίδοσης·

NS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTUlQ0UlQjklQ0UlQkYlQ0UlQjglQ0UlQjUlQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0UlQkQ=

να παρακολουθούν και κοινοποιούν την πρόοδο όσον αφορά την ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας και αειφορίας στις επιχειρηματικές τους πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων συμμόρφωσης προς  τα παγκόσμια πρότυπα λειτουργίας. Να αξιολογούν τα αποτελέσματα και να εφαρμόζουν στρατηγικές για συνεχή βελτίωση·

Ni4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOUMlQ0UlQjUlQ0YlODQlQ0YlODElQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0UlQkQ=

έναν διαφανή και απροκατάληπτο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ny4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTQlQ0UlQjklQ0UlQjElQ0YlODMlQ0YlODYlQ0UlQjElQ0UlQkIlQ0UlQUYlQ0UlQjYlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

ή τα εργαλεία εσωτερικού ελέγχου (όπως: η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, η αξιολόγηση της τεχνολογίας, η εκτίμηση του κύκλου ζωής)·

MS4lMjAlQ0UlOTclMjAlQ0UlOTElQ0UlQkUlQ0UlQjklQ0UlQkYlQ0UlQkIlQ0YlOEMlQ0UlQjMlQ0UlQjclQ0YlODMlQ0UlQjclMjA=

όπως τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ο οικολογικός σχεδιασμός.

Mi4lMjAlQ0UlQTQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTUlQ0YlODElQ0UlQjMlQ0UlQjElQ0UlQkIlQ0UlQjUlQ0UlQUYlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTQlQ0UlQjklQ0UlQjElQ0YlODclQ0UlQjUlQ0UlQUYlQ0YlODElQ0UlQjklQ0YlODMlQ0UlQjclQ0YlODI=

και υποβολής ανακοινώσεων και εκθέσεων (όπως το εταιρικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η έκθεση για τη βιωσιμότητα και αειφορία).

My4lMjAlQ0UlQTQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTUlQ0YlODElQ0UlQjMlQ0UlQjElQ0UlQkIlQ0UlQjUlQ0UlQUYlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTMlQ0YlOEQlQ0UlQkQlQ0YlODQlQ0UlQjElQ0UlQkUlQ0UlQjclQ0YlODI=