GLOBAL COMPACT – ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UN Global Compact) δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2000 και αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το οποίο καλούνται να ευθυγραμμίζουν τις λειτουργίες και στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές Αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ως η μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας –με χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 150 χώρες – το Οικουμενικό Σύμφωνο έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών.

Μία επιχείρηση που υπογράφει το Οικουμενικό Σύμφωνο:

 • Αποδέχεται ότι εταιρικές πρακτικές στηριζόμενες σε παγκόσμιες αρχές,
 • Συμβάλλει σε μία σταθερότερη, δικαιότερη και περιεκτικότερη παγκόσμια αγορά
 • Βοηθά στην οικοδόμηση ευημερούντων και ακμαζουσών κοινωνιών.

Η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και οι επενδύσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ευημερία και την ειρήνη. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συχνά συνδέεται με σοβαρά διλήμματα π. χ. πρακτικές εκμετάλλευσης, διαφθοράς, ανισότητας εισοδημάτων, και εμποδίων που αποθαρρύνουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οι υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές μπορούν με πολλούς τρόπους να οικοδομήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και ένα κοινωνικό κεφάλαιο, συμβάλλοντας σε μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη και σε αειφόρες (βιώσιμες) αγορές.

ΣΤΟΧΟΙ
Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μια καθαρά εθελοντική, διεθνής πρωτοβουλία με δύο κυρίαρχους στόχους:
Να αποτελέσουν οι δέκα αρχές του καθολικό ρεύμα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Να λειτουργήσει ως καταλύτης ενημέρωσης και σύνδεσης των επιχειρήσεων για δράσεις που στηρίζουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (sdgs).
Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το Οικουμενικό Σύμφωνο προσφέρει δυνατότητες για μάθηση και δέσμευση μέσα από διάφορους μηχανισμούς όπως διάλογοι πολιτικής, μάθηση, τοπικά δίκτυα και συμπράξεις.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

Το Οικουμενικό Σύμφωνο ΕΙΝΑΙ:

 • Μία εθελοντική πρωτοβουλία για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας
 • Ένα σύνολο αρχών που βασίζονται σε παγκόσμια αποδεκτές αξίες
 • Ένα δίκτυο εταιριών και λοιπών ενδιαφερόμενων μελών
 • Ένα forum για μάθηση και ανταλλαγή εμπειριών

Το Οικουμενικό Σύμφωνο ΔΕΝ είναι:

 • Νομικά δεσμευτικό
 • Ένα μέσο για έλεγχο της εταιρικής συμπεριφοράς και την επιβολή συμμόρφωσης
 • Ένα πρότυπο, σύστημα διοίκησης, ή ένας κώδικας συμπεριφοράς
 • Ένα κανονιστικό όργανο ή ένα εργαλείο για δημόσιες σχέσεις
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Κόφι Ανάν - πρ. Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ1999, Απευθυνόμενος προς την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα:
Σας καλώ να αγκαλιάσετε, να υποστηρίξετε και να θεσπίσετε ένα σύνολο βασικών αρχών στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των προτύπων εργασίας, και των περιβαλλοντικών πρακτικών.

Εκείνη την εποχή, στα πρόθυρα της νέας χιλιετίας, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να επιδιώκουν σχεδόν αποκλειστικά τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους τους η δήλωση αυτή δε φαινόταν και τόσο επαναστατική.

Ωστόσο, 44 οραματιστές ηγέτες παγκόσμιων επιχειρήσεων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την πρόσκληση-πρόκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, εργάστηκαν μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη για την ανάπτυξη ενός νέου συνόλου εταιρικών προτεραιοτήτων.

Έτσι, το 2000 γεννήθηκε το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών .

Στόχος του ήταν και παραμένει να στηρίξει την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα με ένα σύνολο αρχών βασισμένο σε οικουμενικές αξίες και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρηματικές πρακτικές παντού συμβάλλουν στην ανάπτυξη, στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ειρήνη διεθνώς.

Στα επόμενα 15 χρόνια, που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, χιλιάδες οργανισμοί παγκοσμίως συνεχίζουν να συνεργάζονται με το Global Compact, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, οργανώσεις εργασίας, φορείς της κοινωνίας των πολιτών με κοινό στόχο να συμβάλλουν με ουσιαστικές δράσεις στην επίτευξη ενός πραγματικού μετασχηματισμού.

Οι παγκόσμιες προκλήσεις είναι μεγάλες!  Οι λύσεις ωστόσο είναι εφικτές και οι ευκαιρίες είναι τεράστιες.

Το κίνημα αλλαγής που επιχειρεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ο δρόμος για την επίτευξη του οράματος του Οικουμενικού Συμφώνου για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια οικονομία. Για τη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο σταθερού και πιο ελπιδοφόρου μέλλοντος για όλη την ανθρωπότητα.

impact-450

IMPACT

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει την εξελικτική πορεία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ενώ παράλληλα επιχειρεί μια αποτύπωση της επίδρασης του κινήματος της αλλαγής που έχει φέρει η εταιρική κοινωνική ευθύνη τα τελευταία χρόνια.

next450

NEXT

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει ιστορίες ηγετών επιχειρήσεων και οργανισμών, που ηγούνται του Οικουμενικού Συμφώνου, η πλειοψηφία των οποίων παρουσιάζονται αισιόδοξοι, ενώ κάποιοι ανησυχούν για τις παγκόσμιες εξελίξεις. αλλά όλοι μοιράζονται το ίδιο πάθος για το κίνημα της αλλαγής που φέρνει η εταιρική κοινωνική ευθύνη.

gor-2015-450

GLOBAL OPPORTUNITY REPORT 2015

Η έκδοση του 2015 της έκθεσης των παγκόσμιων ευκαιριών προσφέρει μια σφαιρική καθοδήγηση των ευκαιριών που αναδύονται για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς και βιώσιμου μέλλοντος. Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα συν-δημιουργίας περισσότερων από  6.000 ηγετών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα από όλα τα μέρη της γης οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτής της πλατφόρμας καινοτομίας που στοχεύει να δημιουργήσει ένα κοινό κώδικα μετασχηματισμού προκλήσεων σε 15 μοναδικές ευκαιρίες.

gor-2016-450

GLOBAL OPPORTUNITY REPORT 2016

Η έκδοση του 2016 της έκθεσης των παγκόσμιων ευκαιριών επιβεβαιώνει πως η αναζήτηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων γίνεται νοοτροπία από ολοένα και περισσότερους συμμετόχους με τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο. Η έκθεση επικεντρώνεται σε πέντε παγκόσμιους κινδύνους που δημιουργούν 15 νέες ευκαιρίες. Το σύνολο των 30 αναγνωρισμένων ευκαιριών που παρουσιάζονται στις δύο εκθέσεις μπορεί να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για επιχειρήσεις αλλά και κυβερνήσεις που επιλέγουν να ηγούνται της προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη.