ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ L’OREAL

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Εργαλείο σε excel για τα αποτελέσματα ελέγχων σχετικών με την παιδική εργασία, τα οφέλη των αμοιβών, τα πειθαρχικά μέτρα, την ελευθερία του συνδικαλίζεσαι, την παρενόχληση και κακοποίηση, την υγιεινή και την ασφάλεια, το ωράριο εργασίας, τη μη διακριτική μεταχείριση και τις υπεργολαβίες. Περιλαμβάνει οπτικά γραφήματα για τους ελέγχους που έχουν ζητηθεί ανά Ζώνη, τα αποτελέσματα των ελέγχων ανά γεωγραφική Ζώνη, τις κύριες αιτίες μη συμμόρφωσης κλπ.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Διαδικασία ελέγχου, Διακρίσεις, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, Εργαλείο, Καταναγκαστική Εργασία, Κλιματική αλλαγή, Παιδική Εργασία, Περιβάλλον, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Υγεία & Ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2016.
Κλάδος: Όλοι.