ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ L’OREAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Αυτό το έγγραφο περιέχει πληροφορίες για τη νομική, ηθική και κοινωνική δέσμευση των προμηθευτών προς την L’Oréal, για τους κοινωνικούς ελέγχους και τα απαιτούμενά τους, για τα διορθωτικά σχέδια δράσης και για το πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Διαδικασίες, Ηθική και κοινωνική δέσμευση, Πρότυπα δέσμευσης, and Σχέδιο δράσης για διορθωτικές ενέργειες.
Έτη: 2016.