ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (ΤΙΤΑΝ ΑΕ)

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Γλωσσάρι διάφορων προτύπων και αναφορών για την εφοδιαστική αλυσίδα.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: AA 1000, CCC, ETI, FLA, Global Compact, GRI, ISO, OECD, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Διεθνής διαχείριση ανθρώπινων δικαιωμάτων, Επιχειρηματικές αρχές για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, Πρότυπα δέσμευσης, and Υπεύθυνη φροντίδα.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.
Οργανισμός: ΤΙΤΑΝ.