Φύλλο Αυτό-αξιολόγησης EICC ICT

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Εργαλείο της EICC σχεδιασμένο με τη βοήθεια του GeSI προκειμένου να παρέχει μια αποτελεσματική κατάσταση ερωτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από βιομηχανικούς πελάτες και τους προμηθευτές τους. Οι υπάρχουσες πληροφορίες βοηθούν στην κατανόηση των διαφορετικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι προμηθευτές και στον εντοπισμό των πιθανών κινδύνων ή κενών κατά την εφαρμογή τους.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ.
Key Words: EICC, ICT, Αμοιβές, Διακρίσεις, Διαφθορά, Καταναγκαστική Εργασία, Περιβάλλον και κλίμα, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Υγιεινή και ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2007.
Κλάδος: Όλοι.