ΜΕΘΟΔΟΣ KATTAR ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ HP

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Η μέθοδος Kattar της HP είναι μια μέθοδος που αναλύει τις πιθανές βασικές αιτίες, χρησιμοποιούμενη όταν ένα μέτριας πολυπλοκότητας πρόβλημα περιγράφεται σε διαφορετικά μέρη αρκετές φορές και μπορεί να λυθεί μέσω της επικοινωνίας. Μια ιεράρχηση δράσεων περιγράφεται με στόχο τη λύση του προβλήματος.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Ανάθεση, Ανάλυση βασικής αιτίας, Γνώση, Επικοινωνία, Εργαλείο, Κατάρτιση, Κλιματική αλλαγή, Περιβάλλον, Πηγές, Υγεία & Ασφάλεια, Υπευθυνότητα, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2007.