ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Το έγγραφο περιέχει τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτουργεί κατά τις προμήθειές του. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: σύγκρουση συμφερόντων, δώρα/προσωπικά οφέλη, εμπιστευτικότητα, ανταγωνισμός, δίκαιη και ίση μεταχείριση προμηθευτών, σεβασμός των δεσμεύσεων.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Key Words: Ανταγωνισμός, Βασικές αρχές, Δίκαιη και ίση μεταχείριση προμηθευτών, Δώρα και προσωπικά οφέλη, Εμπιστευτικότητα, Ενέργειες προμηθειών, Σεβασμός δεσμεύσεων, and Σύγκρουση συμφερόντων.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.