ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ HP

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Αυτό το έγγραφο καθορίζει τις διαδικασίες που απαιτούνται για διαχείριση της κλιμάκωσης ή καταπάτησης θεμάτων μηδενικής ανοχής. Αναφέρεται στο είδος του απολογισμού προς τα κατάλληλα επίπεδα διοίκησης και προμηθευτών για έγκαιρη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Αμοιβές, Διακρίσεις, Διαφθορά, Καταναγκαστική Εργασία, Παιδική Εργασία, Υγεία & Ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2007.
Κλάδος: Όλοι.