ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ ΤΟΥ CSR HELLAS

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Ο οδηγός ΕΚΕ για τις ΜμΕ στοχεύει στο να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας επιχείρησης που εκτιμούν οι άνθρωποι. Απευθύνεται τόσο σε εκείνους που παίρνουν τις σχετικές με την ΕΚΕ αποφάσεις, όσο και σε εκείνους που στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους ασχολούνται με θέματα που έχουν σχέση με την ΕΚΕ. Στοχεύει να κάνει την ΕΚΕ ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, του οργανισμού ή του κλάδου της αγοράς μέσα στην οποία λειτουργεί.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Οδηγίες.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.