ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ SER ΤΗΣ HP

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Αυτό το έγγραφο εξηγεί τη διαδικασία ενός ελέγχου μέσω των Κριτηρίων και της διαδικασίας Ελέγχου, την έναρξη και το κλείσιμο των συνεδρίων, την Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων και τα Ευρήματα του Ελέγχου. Περιλαμβάνει μια κατάσταση δικαιολογητικών που χρειάζεται να έχουν οι προμηθευτές προκειμένου να ελεγχθούν επιτυχώς.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Αμοιβές, Διακρίσεις, Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, Καταναγκαστική Εργασία, Παιδική Εργασία, and Υγεία & Ασφάλεια.
Έτη: 2007.
Κλάδος: Όλοι.