“ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Δημοσιεύθηκε από την Alliance 2015, μια συνεργασία έξι Ευρωπαϊκών ΜΚΟ. Ο οδηγός αυτός παραθέτει για τις επιχειρήσεις τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να περιορίσουν την παιδική εργασία στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσα από συστηματικά σχεδιασμένη βελτίωση.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Παιδική Εργασία.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.