ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ L’OREAL

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Εργαλείο και πίνακας σε excel που αναφέρεται στα αποτελέσματα των ελέγχων σχετικά με την παιδική εργασία, τα οφέλη των αμοιβών, τα πειθαρχικά μέτρα, την καταναγκαστική εργασία, την ελευθερία του συνδικαλίζεσαι, την παρενόχληση και κακοποίηση, την υγιεινή και την ασφάλεια, το ωράριο εργασίας, τη μη διακριτική μεταχείριση και υπεργολαβίες. Περιλαμβάνει οπτικά γραφήματα για ελέγχους ανά παραγωγική Ζώνη, παγκόσμια αποτελέσματα ανά Ζώνη, παγκόσμια αποτελέσματα ανά βήμα, παγκόσμια αποτελέσματα ανά κλάδο και παγκόσμια αποτελέσματα ανά συγκεκριμένα βήματα και κλάδους.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Αμοιβές, Διαδικασία ελέγχου, Διακρίσεις, Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, Εργαλείο, Καταναγκαστική Εργασία, Παιδική Εργασία, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, and Υγεία & Ασφάλεια.
Κλάδος: Όλοι.