ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΕ SGE 21 ΤΗΣ FORETICA

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Το SGE 21: 2008 Σύστημα Διαχείρισης Ηθικής και ΕΚΕ της Foretica είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για οργανισμούς που ενσωματώνουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθελοντική βάση. Το SGE 21, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2000, έχει αναθεωρηθεί τρεις φορές και είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πρότυπο που επιτρέπει την πιστοποίηση από τρίτους.

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Αξιολόγηση κινδύνου, Κλιματική αλλαγή, Κοινωνικός διάλογος, Περιβάλλον, Πιστοποίηση, and Σύστημα διαχείρισης.
Έτη: 2008.