ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗP ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ DCCA

Περιγραφη Συννημενου Υλικου

Σύνοψη της μελέτης περίπτωσης που περιγράφει πως η ΗP συμμετείχε στο έργο “Υπευθυνότητα Προμηθευτών Κεντρικής Ευρώπης” που είχε ως στόχο την παροχή σε Μικρομεσαίους προμηθευτές της Ουγγαρίας, Τσεχίας και Πολωνίας εργαλείων διαχείρισης που χρειάζονταν για να λειτουργήσουν τις εταιρείες τους με βιώσιμο τρόπο. Το έγγραφο περιλαμβάνει, επίσης, απευθείας συνδέσμου σε πρόσθετες πηγές, π.χ. ολόκληρη την έρευνα του Φορέα Εμπορίου και Εταιριών της Δανίας (Danish Commerce and Companies Agency).

ΠΗΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Σχετικο Αρχειο

Διαβάστε το αρχείο

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: EICC, SER, Κατάρτιση, Κλιματική αλλαγή, Μελέτη περιπτώσεων, Περιβάλλον, Σύστημα διαχείρισης, and Υγεία & Ασφάλεια.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.