ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οι «Καλές Πρακτικές» είναι …
-
Όλα
2015
2016
 • ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ -01
 • ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ -02
 • ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ -03
 • ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ -04
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ BSCI
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ BSCI
 • ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ BSCI
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ EPSON
 • HP ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΣΥΜΦΩΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ HP
 • ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ HP
 • HP SER CAP Οδηγίες για ελεγκτές
 • ΜΕΘΟΔΟΣ KATTAR ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ HP
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ L'OREAL
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ L'OREAL
 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ L'OREAL
 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ L'OREAL
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ L'OREAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ L'OREAL
 • ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ L'OREAL
 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ LOGISTICS L'OREAL
 • ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ L'OREAL
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ NIKE
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ PHILIPS
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ SANOFI-AVENTIS
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΕ SGE 21 ΤΗΣ FORETICA
 • ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ SUEZ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ TESCO
 • ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ VOLKSWAGEN
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ VOLKSWAGEN
 • ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ ΤΟΥ CSR HELLAS
 • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ SER ΤΗΣ HP
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ SER ΤΗΣ HP
 • ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ HP
 • "ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
 • ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (ΤΙΤΑΝ ΑΕ)
 • CEMENT SUSTAINABILITY INITIATIVE
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗP ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ DCCA