Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξοπλίζει τα Κέντρα Υγείας Ιθάκης και Σάμης Κεφαλληνίας

Categories: 11.SDG-Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες, 17.SDG-Συνεργασίες για την Επίτευξη των Στόχων, 3.SDG-Καλή Υγεία & Ευημερία, GLOBAL COMPACT, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, and Κοινωνία.

Key Words: Global Compact, GRI, Ασθένεια, Ασφάλεια, Βιοτικό επίπεδο, Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες, Βιωσιμότητα, Διαχείριση κοινωνικής υπευθυνότητας, Επιδόσεις ΕΚΕ, Ευημερία, Καλή Υγεία, Κοινωνική επίδραση, Τραυματισμός/βλάβη, Υγεία & Ασφάλεια, Υπεύθυνη φροντίδα, Υπευθυνότητα, and Υποδομές.
Κλάδος: Παραγωγή Καυσίμων & Υποπροϊόντων and Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο.
Οργανισμός: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΛΠΕ, and ΕΛΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

H INTERAMERICAN με το “Άλμα Ζωής” για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Categories: 3.SDG-Καλή Υγεία & Ευημερία, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, Εργαζόμενοι, Κοινωνία, and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.

Key Words: Ασθένεια, Καλή Υγεία, and Υγεία & Ασφάλεια.
Κλάδος: Ασφάλειες and Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες.
Οργανισμός: INTERAMERICAN.