ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ VOLKSWAGEN

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: B2B supplier platform, Βιωσιμότητα, Διάλογος, Κατάρτιση, Κλιματική αλλαγή, Κοινωνικός διάλογος, Οικονομικά, Περιβάλλον, Πληροφορία, Προμηθευτές, Προτεραιότητα Α, and Σεμινάρια.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.