ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗP ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ DCCA

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: EICC, SER, Κατάρτιση, Κλιματική αλλαγή, Μελέτη περιπτώσεων, Περιβάλλον, Σύστημα διαχείρισης, and Υγεία & Ασφάλεια.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ SER ΤΗΣ HP

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: EICC, SER, Αμοιβές, Διακρίσεις, Διαφθορά, Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, Εφοδιαστική αλυσίδα, Καταναγκαστική Εργασία, Κλιματική αλλαγή, Παιδική Εργασία, Περιβάλλον, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Υγεία & Ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2006.
Κλάδος: Όλοι.