ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Categories: 11.SDG-Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες, 4.SDG-Ποιότητα στην Εκπαίδευση, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Κοινωνία, and ΝΕΑ ΕΚΕ Ελλάδος.

Key Words: Global Compact, GRI, PACT FOR YOUTH, Βιωσιμότητα, Γνώση, Εκπαίδευση, Επάρκεια, Επιδόσεις ΕΚΕ, Καινοτομία, Κατάρτιση, Ποιότητα στην Εκπαίδευση, Συνεχής βελτίωση, Υπευθυνότητα, and Υποδομές.
Κλάδος: Παραγωγή Καυσίμων & Υποπροϊόντων and Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο.
Οργανισμός: ΕΛΠΕ and ΕΛΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΠΕ-“BRAVO 2017”

Categories: 13.SDG-Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, 17.SDG-Συνεργασίες για την Επίτευξη των Στόχων, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Κοινωνία, Περιβάλλον, and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.

Key Words: Ανταγωνισμός, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, Αποτύπωμα CO2, Βιωσιμότητα, Επιδόσεις ΕΚΕ, Κοινωνικός διάλογος, Περιβάλλον και κλίμα, and Υπευθυνότητα.
Κλάδος: Παραγωγή Καυσίμων & Υποπροϊόντων and Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο.
Οργανισμός: ΕΛΠΕ and ΕΛΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.