ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ L’OREAL

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Αμοιβές, Διαδικασία ελέγχου, Διακρίσεις, Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, Εργαλείο, Καταναγκαστική Εργασία, Παιδική Εργασία, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, and Υγεία & Ασφάλεια.
Κλάδος: Όλοι.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ L’OREAL

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Διαδικασία ελέγχου, Διακρίσεις, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, Εργαλείο, Καταναγκαστική Εργασία, Κλιματική αλλαγή, Παιδική Εργασία, Περιβάλλον, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Υγεία & Ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2016.
Κλάδος: Όλοι.

ΜΕΘΟΔΟΣ KATTAR ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ HP

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Ανάθεση, Ανάλυση βασικής αιτίας, Γνώση, Επικοινωνία, Εργαλείο, Κατάρτιση, Κλιματική αλλαγή, Περιβάλλον, Πηγές, Υγεία & Ασφάλεια, Υπευθυνότητα, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2007.