ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ SANOFI-AVENTIS

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Αμοιβές, Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, Ηθική δέσμευση, Καταναγκαστική Εργασία, Κλιματική αλλαγή, Παιδική Εργασία, Περιβάλλον, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Υγεία & Ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.
Κλάδος: Όλοι.