ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗP ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ DCCA

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: EICC, SER, Κατάρτιση, Κλιματική αλλαγή, Μελέτη περιπτώσεων, Περιβάλλον, Σύστημα διαχείρισης, and Υγεία & Ασφάλεια.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.