ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ SER ΤΗΣ HP

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: EICC, SER, Αμοιβές, Διακρίσεις, Διαφθορά, Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, Εφοδιαστική αλυσίδα, Καταναγκαστική Εργασία, Κλιματική αλλαγή, Παιδική Εργασία, Περιβάλλον, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Υγεία & Ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2006.
Κλάδος: Όλοι.