ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ BSCI

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Ανασκόπηση εγγράφων, Διακρίσεις, Καταναγκαστική Εργασία, Κλιματική αλλαγή, Κοινωνικός διάλογος, Περιβάλλον, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Υγιεινή και ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.