ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ BSCI

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Ανασκόπηση εγγράφων, Διακρίσεις, Καταναγκαστική Εργασία, Κλιματική αλλαγή, Κοινωνικός διάλογος, Περιβάλλον, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Υγιεινή και ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ BSCI

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: BSCI, Αμοιβές, Διαδικασία ελέγχου, Διακρίσεις, Καταναγκαστική Εργασία, Ροή διαδικασίας, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Σχέδιο δράσης για διορθωτικές ενέργειες, Υγιεινή και ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.