M_EBEA

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το Ε.Β.Ε.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που έχει ως σκοπό την προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας, στην περιφέρειά του, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας και γενικότερα της οικονομικής προόδου αυτής. Αποτελεί τον θεσμοθετημένο Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής. Παρακολουθεί τις σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις του οικονομικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι και παρεμβαίνει με την κατάλληλη οργάνωση προκειμένου να επιτύχει δυναμική και ισόρροπη ανάπτυξη των κλάδων της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιφέρειά του.

Με τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του, ειδικότερα, το ΕΒΕΑ επιδιώκει:
• την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενθάρρυνση και υποβοήθηση της ατομικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας
• την εξάλειψη των πάσης φύσεως αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανάληψη παραγωγικών πρωτοβουλιών
• τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση, αλλά και την προώθηση νέων επενδύσεων
• την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας
• τη δημιουργία ενός νομοθετικού και διοικητικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό, με ίσους και ξεκάθαρους όρους για όλους
• την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
• την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας, και την υιοθέτησή τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις
• την προώθηση μιας περισσότερο ευέλικτης αγοράς εργασίας, που θα ευνοεί την ενίσχυση της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς
• τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές
• την αναβάθμιση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και της αγοράς
• την προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης λειτουργίας των επιχειρήσεων
• τη διεύρυνση των προσφερομένων υπηρεσιών του, μεγεθύνοντας έτσι την προσφορά του προς τις επιχειρήσεις – μέλη του.

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το Ε.Β.Ε.Α. αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι η ΕΚΕ έπρεπε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη στην πορεία αλλαγής του παγκόσμιου αναπτυξιακού μοντέλου και να αναδειχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών.

Το Ε.Β.Ε.Α., είναι από τα ιδρυτικά μέλη του μη Κερδοσκοπικού Σωματείου που συστήθηκε το 2000, με την επωνυμία: «Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και από το 2008 μέλος του Ελληνικού Δικτύου Global Compact. Επίσης, το Ε.Β.Ε.Α. συμμετέχει από τις 29 Απριλίου 2014 ως ιδρυτικό μέλος στην Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020».

Βραβεία

Το Ε.Β.Ε.Α., πιστεύοντας, ότι η απονομή δημοσίου επαίνου σε επιχειρήσεις ή άτομα, που επιτυγχάνουν ιδιαίτερες επιδόσεις στο χώρο του «επιχειρείν», θα μπορούσε να συμβάλλει στην περαιτέρω τόνωση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και στην καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος, προχώρησε στο θεσμό των Επιχειρηματικών Βραβείων και των Φοιτητικών και Μαθητικών Βραβείων από το 1985.

Υγειονομική Περίθαλψη

Το Ε.Β.Ε.Α. έχει εξασφαλίσει για το ανθρώπινο δυναμικό του από το 2002 επιπλέον παροχές κάλυψης ασφάλειας ζωής και υγειονομικής περίθαλψης με Ομαδικό Ιδιωτικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Έχει εξασφαλίσει, επίσης, Ειδικές Κάρτες Προνομίων Υγείας για τις 100.000 επιχειρήσεις μέλη του και τους εργαζόμενους σε αυτές σε συνεργασία με το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Δωρεές

Το ΕΒΕΑ προσέφερε 83.000 ευρώ στο Ειδικό Ταμείο Αρωγής για τους Πυροπαθείς Ηλείας και Κορινθίας το 2007.

Διέθεσε το ποσό του 1,5 περίπου εκατ, ευρώ για ανέγερση Γυμνασίου, Παιδικού Σταθμού, Κέντρου Περίθαλψης Μοναχικών και Αναξιοπαθούντων Ατόμων, ΚΑΠΗ, Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με Δήμους περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό της Αθήνας το 1999.

Μνημόνια Συνεργασίας

1. Με το Δήμο Αθηναίων για την ανακούφιση των αστέγων και
2. Με την Ε.Λ.Π.Α. στις 06 Μαρτίου του 2014 για την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων των τομέων Τουρισμού και Αυτοκινητοβιομηχανίας.

Επίσης, συμμετέχει, σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κοινωνικού Χαρακτήρα από το 2002 κ.ά.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΛΛΗ

Μέλος Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Α.

ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑΡΡΑ

Προïσταμένη του Τμήματος Ευρωπαïκών Υποθέσεων Ε.Β.Ε.Α.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

A-Z: Ε_ε.
Γεωγ.Περιοχές: 2.Αττική.
Ετ.Μορφή: ΕΠΙΜ.ΣΥΝ..
Κλάδος: Μέσα ενημέρωσης - Διαφήμιση - Επικοινωνία - Design and Υπηρεσίες.
Οργανισμός: ΕΒΕΑ.
Τύποι Μελών: GLOBAL COMPACT ΜΕΛΗ and ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ.