M_ELL-PETRELAIA

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη, με πάνω από 3.300 εργαζόμενους και δραστηριότητες σε 6 χώρες.
Εντός Ελλάδας, ο Όμιλος:

Διαθέτει 3 διυλιστήρια σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας.
Κατέχει σημαντική θέση στην εγχώρια λιανική εμπορία, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με δίκτυο περίπου 1.700 πρατηρίων, καθώς και με πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.
Διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών, με κύρια προϊόντα πολυπροπυλένιο, φιλμ πολυπροπυλενίου, διαλύτες και ανόργανα χημικά.
Κατέχει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε αυτόνομα είτε μέσω συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες κύρους.
Μέσω της κοινοπραξίας ELPEDISON λειτουργεί 2 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810 MW.
Μέσω της θυγατρικής ΕΛΠΕ ΑΠΕ υλοποιεί έργα ισχύος άνω των 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος:

Διαθέτει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στα Σκόπια, ενώ κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία πετρελαιοειδών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ., μέσω θυγατρικών εταιρειών εμπορίας, διαθέτοντας δίκτυο περίπου 300 πρατηρίων.

Το κοινωνικό έργο του Ομίλου είναι μεγάλο και πολύπλευρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της νέας γενιάς και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι πλέον ουσιαστικός για τις δραστηριότητες στο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον. Η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων απέναντι στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, που σχετίζονται κυρίως με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αλληλοεπιδρούν και συνδέονται με τη βούληση των κοινωνικών εταίρων. Οι δεσμεύσεις για την εταιρική υπευθυνότητα δεν ήταν ποτέ τόσο αναγκαίες στην επιχειρηματική ατζέντα όσο εμφανίζονται σήμερα, με κυρίαρχα θέματα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  τη διαφάνεια και την  εταιρική διακυβέρνηση, τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το κοινωνικό έργο του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εστιάζει σε 4 βασικούς πυλώνες δράσεων, που είναι η Παιδεία, Έρευνα & Καινοτομία, οι Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, οι Βιώσιμες Πόλεις & Περιβάλλον και ο Πολιτισμός και Αθλητισμός. Στόχος του Ομίλου είναι να συνεισφέρει στην ανακούφιση της κοινωνίας, στην στήριξη της νέας γενιάς, στην ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού και στη δημιουργία  βιώσιμων πόλεων  με την υλοποίηση έργων υποδομής.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Ανώτερος Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου ΕΛΠΕ

Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ, με 32 έτη εμπειρίας ως μάχιμος δημοσιογράφος και παρουσιαστής εκπομπών, αλλά και ως διευθυντικό στέλεχος σε κορυφαία ΜΜΕ της Ελλάδας (ΒΗΜΑ FM, ΝΕΤ, ΕΡΑ, ΣΚΑΙ FM, ΣΚΑΙ TV, 902 Αριστερά στα FM, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ κλπ.). Διαθέτει, πολυετή εμπειρία στο πολιτικό, εργασιακό και ναυτιλιακό ρεπορτάζ, καθώς και σε θέματα τουρισμού, περιβάλλοντος και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Από το 2008 ασχολείται ενεργά ως Σύμβουλος Επικοινωνίας. Ανέλαβε Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τον Ιανουάριο 2016.

ΡΑΝΙΑ ΣΟΥΛΑΚΗ

Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου ΕΛΠΕ

Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος Β.Α. από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας (DEREE). Ξεκίνησε την επαγγελματική της  σταδιοδρομία από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ, στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Από το 1998 απασχολείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και είναι υπεύθυνη για τα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα των τοπικών κοινωνιών και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και τη νέα γενιά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR Hellas και εκπροσωπεί την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο CSR Europe.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

A-Z: Ε_ε.
Γεωγ.Περιοχές: 2.Αττική.
Ετ.Μορφή: A.E..
Κλάδος: Παραγωγή Καυσίμων & Υποπροϊόντων and Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο.
Οργανισμός: ΕΛΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Τύποι Μελών: GLOBAL COMPACT ΜΕΛΗ and ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ.