ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ο Όμιλος Printec ηγείται της εξέλιξης στον τομέα των Λύσεων Αυτοματισμού Συναλλαγών και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Systems Integrators στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.  Εδώ και 28 χρόνια, ο Όμιλος δημιουργεί, υλοποιεί και υποστηρίζει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στους τομείς Αυτοματισμού Συναλλαγών, Ηλεκτρονικών Πληρωμών, Αυτοματισμού Τραπεζικών Καταστημάτων, Τραπεζικών Εφαρμογών,  Αυτοματισμού Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης, Ολοκληρωμένων Λύσεων για Οργανισμούς Τηλεπικοινωνιών, Συστημάτων Ασφάλειας Δεδομένων, καθώς και Εξειδικευμένων Λύσεων Πληροφορικής για επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων λύσεων για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εταιρείες πετρελαιοειδών και λιανικής, καθώς και για οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  Ιδρύθηκε το 1988 στην Ελλάδα, και απασχολεί σήμερα περισσότερους από 850 εξειδικευμένους επαγγελματίες σε 17 χώρες .

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος Printec ενσωματώνει την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής ευθύνης σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας υπόψη δεοντολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η έννοια του «υπεύθυνου επιχειρείν» αποτελεί μια διαχρονική εταιρική φιλοσοφία για τον Όμιλο και υλοποιεί δράσεις ΕΚΕ οι οποίες στηρίζονται σε τρεις βασικούς άξονες: εκπαίδευση, κοινωνική συνοχή και ανθρώπινο δυναμικό. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Printec ενθαρρύνει την εθελοντική προσφορά του προσωπικού του, αποδεικνύει τη δέσμευσή του για τη στήριξη προς ευάλωτες ομάδες με τη χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, συνεισφέρει στην υγειονομική περίθαλψη των εργαζομένων, ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την υπεύθυνη συμπεριφορά ενώ παράλληλα στηρίζει έμπρακτα τη δια βίου μάθηση και εξέλιξη του προσωπικού.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Διευθύνουσα Σύμβουλος Ομίλου

ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Group Internal Auditor

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

A-Z: P_p.
Γεωγ.Περιοχές: 2.Αττική.
Ετ.Μορφή: A.E..
Κλάδος: Λογισμικό & Υπηρεσίες Πληροφορικής and Τεχνολογία.
Οργανισμός: PRINTEC.
Τύποι Μελών: GLOBAL COMPACT ΜΕΛΗ and ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ.