Sarmed Logo

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία SARMED κατέχει ηγετική θέση στην αγορά 3rd Party Logistics (3PL), παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς αγαθών ξηρού και ψυχρού φορτίου. Διαθέτει εγκαταστάσεις στη Μάνδρα Αττικής, στον Ασπρόπυργο, στη Θήβα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Επιπλέον δραστηριοποιείται στον τομέα δευτερογενούς συσκευασίας και ανασυσκευασίας και έχει εδραιώσει τις εμπορικές της σχέσεις με leaders της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων.

Στρατηγικός στόχος της SARMED είναι, αξιοποιώντας την τεχνολογία, τις αποδοτικές της συνεργασίες και κυρίως το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, να αποτελεί στρατηγικό εταίρο των πελατών της, οι οποίοι την εμπιστεύονται για την αμεσότητα, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά της.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 45001: 2018, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015 ενώ διαθέτει τη Βεβαίωση για την Ορθή Πρακτική Αποθήκευσης – Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την ΥΑ 1348/04 καθώς και τη Βεβαίωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για την αποθήκευση βιολογικών προϊόντων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η SARMED υποστηρίζει Κοινωφελή Ιδρύματα και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Έχει συστήσει Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, ο οποίος προσφέρει πολύτιμες μονάδες αίματος σε Δράσεις Αιμοδοσίας που γίνονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας δύο φορές το χρόνο. Επιπλέον πραγματοποιούνται δράσεις για το περιβάλλον με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος αλλά και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. Η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα μέσα από δράσεις που προάγουν την ανάπτυξη των εργαζομένων, την ισότητα, την προσφορά, την καινοτομία, την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό. Η ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική κοινωνία αποτελεί κύριο μέλημα για την Εταιρεία η οποία λειτουργεί και δρά ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού της περιβάλλοντος.

Το 2020 μέσα από το Πρόγραμμα «Αλυσίδα Προσφοράς» η εταιρεία οργανώνει και υλοποιεί στοχευμένες και στρατηγικές δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

H SARMED με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη στην εποχή του COVID-19

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η SARMED έχει καταφέρει σε αυτή την αναπάντεχη συγκυρία να υποστηρίζει απρόσκοπτα τους πελάτες της αναδεικνύοντας παράλληλα τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα.

Η SARMED στηρίζει τους εργαζομένους της μέσα από την εφαρμογή πρακτικών για τη διασφάλιση της υγείας τους που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Παράλληλα, ενεργοποίησε 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης με σκοπό την υποστήριξη των εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους από ειδικούς ψυχικής υγείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτής της κρίσιμης κατάστασης. Για την παροχή αυτή, η SARMED συνεργάζεται με την Hellas EAP, την πρώτη εταιρεία που εισήγαγε τα διεθνή προγράμματα Employee Assistance Programs (ΕΑΡ) στην Ελλάδα.

Με τη σειρά τους οι εργαζόμενοι της SARMED δίνουν ένα ηχηρό παρόν στη δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας που διοργανώνει η Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια για διασφάλιση επάρκειας αίματος για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, αυτή την περίοδο που οι δράσεις αιμοδοσίας έχουν περιοριστεί σημαντικά. Η δράση αυτή έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και με έμφαση στη διασφάλιση της υγείας των εθελοντών αιμοδοτών – εργαζομένων της SARMED.

Η SARMED, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), πραγματοποίησε χρηματική δωρεά στον ΙΦΕΤ για την προμήθεια πρόσθετου νοσοκομειακού εξοπλισμού για την  καταπολέμηση της διάδοσης του COVID-19.

Η στήριξη της κοινής προσπάθειας από όλους μας, με κάθε δυνατό τρόπο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 είναι αναγκαία, και με βεβαιότητα θα μας οδηγήσει σε πιο γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά και θα ενισχύσει το πνεύμα αλληλεγγύης για όλους μας.

Τύποι Μελών: ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ.