Είμαστε όλοι σύμφωνοι για το πού πρέπει να πάει ο κόσμος.
Ban Ki-moon

Τον Σεπτέμβριο του 2015, και τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15 χρόνια προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του Πλανήτη μας.

Στο επίκεντρο της «Ατζέντας 2030» είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs ) και 169 ειδικότεροι (targets) που σχετίζονται με αυτούς και αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνησης. Οι SDGs προσδιορίζουν με καθαρότητα τον κόσμο που θέλουμε και ισχύουν για όλα τα έθνη, μην αφήνοντας κανέναν πίσω.

ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2030 ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ SDGs

Οι κυβερνήσεις έχουν αναλάβει την ευθύνη να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας με τον καθορισμό εθνικών σχεδίων εφαρμογής, την ανάληψη δράσεων για τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος και την ενημέρωση προς τους πολίτες τους, ως προς τη σημασία αυτής της ατζέντας.

Oι επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για την επίτευξη των SDGs. Η δράση του ιδιωτικού τομέα θα είναι το κλειδί για την επιτυχία του κάθε στόχου, μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας, νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας, επενδύσεων, τεχνολογιών και συνεργασιών.

Η επιτυχής εφαρμογή τους θα απαιτήσει από όλους τους παίκτες να γίνουν οι πρωταγωνιστές αυτής της ατζέντας.
Ban Ki-moon

Οι νέοι παγκόσμιοι στόχοι είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ήταν πιο συμμετοχική από ποτέ άλλοτε, με τις κυβερνήσεις να εμπλέκουν εξαρχής τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ SDGs

Κάθε επιχείρηση μπορεί να παίξει έναν ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων SDGs. Από την επιχειρηματική σκοπιά η ενεργός εμπλοκή των επιχειρήσεων αποτελεί ξεκάθαρο ζήτημα με την ανάληψη δράσης για τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων που είναι στρατηγικής σημασίας για αυτές από την άποψη τόσο της αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων όσο και της ανάπτυξης. Η επιτυχής εφαρμογή των προγραμμάτων επίτευξης των SDGs θα ενισχύσει τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη δημιουργία αγορών σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις, ακόμη και εκείνες που κατ΄ εξοχήν διακρίνονται για τις αρχές και αξίες τους και διοικούνται κατά τον καλύτερο τρόπο, έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση να επιτυγχάνουν και ευδοκιμούν επιχειρηματικά, μέσα σε κοινότητες που είναι χαρακτηριστικά ασταθείς, να βρίσκουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό εκεί που απουσιάζει η κατάλληλη εκπαίδευση ή να αντέξουν απέναντι σε φυσικές καταστροφές που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή.

ΤΟ GLOBAL COMPACT KAI OI SDGs

Οι SDGs προσδιορίζουν μία ισχυρή προσδοκία για τη βελτίωση του κόσμου μας, προδιαγράφοντας την πορεία ως προς το πού πρέπει όλοι συλλογικά να πάμε αλλά και πως θα φθάσουμε εκεί. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις με υπευθυνότητα αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες για την επίτευξη αυτής της μετασχηματιστικής αλλαγής.  Αν και η κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής των οικουμενικών είναι στόχων δεν έχουν προηγούμενο, οι θεμελιώδεις τρόποι με τους οποίους μπορούν οι επιχειρήσεις να συνεισφέρουν παραμένουν αμετάβλητοι.  Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) και κατ’ επέκταση τα τοπικά Δίκτυα αναμένουν από τις επιχειρήσεις πρώτα να ασκούν την επιχειρηματικότητα υπεύθυνα και ύστερα να αναζητούν ευκαιρίες για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις κοινωνικού χαρακτήρα μέσω της επιχειρηματικής καινοτομίας και συνεργασίας, που και οι δύο αποτελούν σημαντικές συνεισφορές τους στην επίτευξη των SDGs.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει πρώτα να μην επιδεινώνουν τα προβλήματα του κόσμου μας προτού προσπαθήσουν να τα λύσουν.  Μέσω του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ πολλές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται ήδη σε αυτό το κάλεσμα. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, περισσότερες από 8000 προερχόμενες από 160 και πλέον χώρες, εκπροσωπούν σχεδόν κάθε επιχειρηματικό κλάδο και μέγεθος και προέρχονται εξ ίσου από χώρες ανεπτυγμένες και υπό ανάπτυξη.  Η ιδέα και πρακτική της υπεύθυνης επιχείρησης έχουν παγκόσμια διάσταση.  Με την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και τις εφοδιαστικές αλυσίδες να φτάνουν σε κάθε γωνία της Γης,

  • Oι επιχειρήσεις επιλέγουν να γίνουν δραστήριοι συμ-μέτοχοι στις κοινωνίες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, γνωρίζοντας ότι μπορούν να επιτύχουν μόνο όταν ο κόσμος γύρω τους ευημερεί.
  • Oι επιχειρήσεις απαιτείται να υιοθετήσουν το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, για να καταστεί δυνατή η μετάβαση από τις πρακτικές άσκησης της επιχειρηματικότητας με αρχές στην ανάληψη μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων εναρμονισμένων με τους SDGs.

TI AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: 5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Παροτρύνουμε τις ηγεσίες των επιχειρήσεων να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα μέσα στην ίδια την επιχείρηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μετράει και κάθε υπευθυνότητα είναι σημαντική.  

Η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές λειτουργίες και στρατηγικές απαιτεί δέσμευση των επιχειρήσεων στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και για το λόγο αυτό το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ απαιτεί σχετικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο.  Αυτό σημαίνει την παρακίνηση για ανάληψη δράσεων σε τομείς-κλειδιά με τον προσδιορισμό φιλόδοξων στόχων, την προσαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών και στρατηγικών, την εναρμόνιση των θεμάτων διακυβέρνησης, την κατάρτιση και κινητροδότηση των εργαζομένων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη λογοδοσία για τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα.

Οι ηγέτες γνωρίζουν καλά ότι δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν τα συστήματα από μόνοι τους αλλά απαιτείται να συνεργαστούν με άλλους για να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μακροπρόθεσμο όραμα και δέσμευση σε συνεχείς προσπάθειες, τόσο για να εξασφαλισθεί η πρόοδος όσο για να εναρμονίζεται το βήμα με εκείνα ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν με προσοχή κάθε επιχειρηματικό ρίσκο συνδεδεμένο με τον κάθε SDG και να προσαρμόζουν  τις επιχειρηματικές πρακτικές τους ώστε να αποφεύγουν την πρόκληση ζημιάς.  

Η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά με τις αξίες και την κουλτούρα της επιχείρησης. Οι 10 Αρχές παρέχουν έναν οικουμενικό ορισμό της υπεύθυνης επιχείρησης, καλώντας όλες τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε, κατ’ ελάχιστον, να σέβονται τις βασικές αρχές και ευθύνες στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της διαφθοράς.   Στην πράξη, αυτό απαιτεί τη διασφάλιση ότι μια επιχείρηση εντοπίζει, προλαμβάνει, μετριάζει και αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε αρνητική επίπτωση που έχει στην κοινωνία και στο περιβάλλον και εδραιώνει μια κουλτούρα ακεραιότητας και συμμόρφωσης.

Οι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου ΗΕ αποτελούν τα θεμέλια για κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να προωθήσει τους SDGs.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι θα πρέπει να ενσωματώνεται σε ολόκληρη την επιχείρηση η κουλτούρα της υπευθυνότητας. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιχείρηση θα ακολουθεί τα ίδια πρότυπα οπουδήποτε έχει επιχειρηματική παρουσία και θα αντιλαμβάνεται ότι οι καλές πρακτικές σε ένα μέρος δεν αντιλογίζονται με τις βλαβερές σε ένα άλλο.  Εάν όλες οι επιχειρήσεις αναλάμβαναν να κάνουν τα θεμελιώδη βήματα όπως ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος (σε ξηρά, θάλασσα, αέρα) και η αποφυγή της δωροδοκίας και του εκβιασμού, θα είχαμε κάνει τεράστια πρόοδο για την επίτευξη των SDGs.

Με την ενσωμάτωση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στις στρατηγικές, πολιτικές και διαδικασίες τους, οι επιχειρήσεις όχι μόνο αναλαμβάνουν τις βασικές τους ευθύνες προς τους ανθρώπους και τον πλανήτη αλλά ταυτόχρονα θέτουν τις βάσεις για επιτυχία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ένας ολόκληρος κόσμος ευκαιριών δημιουργείται όταν οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τις βασικές τους ευθύνες.

Κανένα τμήμα της κοινωνίας δεν είναι σε θέση να επιτύχει από μόνο τους τους SDGs.

Οι επιχειρήσεις, ολοένα και περισσότερο, συνειδητοποιούν ότι πρέπει να συνεργαστούν και να επενδύσουν από κοινού σε λύσεις για κοινά διαμοιραζόμενες προκλήσεις. Σε μία μεγάλη μεταστροφή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, οι ομάδες των συμ-μετόχων – περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων, επενδυτών, κυβερνήσεων, οργανώσεων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων – με αυξανόμενους ρυθμούς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επίτευξη κοινών στόχων καλύπτοντας κάθε ειδικότερη πτυχή των στόχων της κοινωνίας από την εξάλειψη της φτώχειας και τη διασφάλιση της ειρήνης μέχρι την αντιμετώπιση καταστροφών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισότητα. Για τις επιχειρήσεις, τούτο υποδηλώνει επίσης την θέλησή τους να προχωρήσουν σε προσεγγίσεις πέραν της πρωτοπορίας και να δημιουργήσουν συνεργασίες και κοινές δράσεις που συνενώνουν δυνάμεις, διαμοιράζονται τους κινδύνους και επιζητούν την ανεύρεση λύσεων πιο γρήγορα.

Με τρισεκατομμύρια δολάρια για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, που αναμένεται να μετακινηθούν σε τοποθετήσεις που θα στοχεύουν στην επίτευξη των SDGs, διαμορφώνεται περιβάλλον τεράστιων ευκαιριών για τις υπεύθυνες επιχειρήσεις στα επόμενα χρόνια. 

Οι παγκόσμιες προκλήσεις – από το κλίμα και τις κρίσεις για την επάρκεια νερού και τροφίμων μέχρι την φτώχεια, τις πολεμικές συρράξεις και την ανισότητα – έχουν ανάγκη από λύσεις τις οποίες ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει, αντιπροσωπεύοντας μία πολύ μεγάλη και διευρυνόμενη αγορά για επιχειρηματική καινοτομία.Τα Δίκτυα του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ συνεργάζονται με επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα συναφή προς εκείνα των SDGs, όπως μεταξύ άλλων η ισότητα των φύλων, το κλίμα, η επάρκεια νερού, η καλή διακυβέρνηση, η φτώχεια και η εκπαίδευση. Η εμπειρία από τη συνεργασία αυτή δείχνει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν πολλά βήματα για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους στα ζητήματα αυτά και στη συνέχεια να προχωρήσουν παραπέρα δίνοντας λύσεις που είναι καλές αυτές καθαυτές αλλά καλές και για την κοινωνία.

Οι επιχειρήσεις μετασχηματίζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα για να υπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας και να μπουν σε νέες αγορές, ενώ την ίδια στιγμή επιτυγχάνουν την εταιρική ανάπτυξη και επιτυχία. Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ αποτελεί εργαλείο για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στο να θέσουν εταιρικούς στόχους που διαπνέονται από τους SDGs, κάτι που μπορεί να τονώσει την καινοτομία, τις επενδύσεις, την ενεργό συμμετοχή και σε τελευταία ανάλυση τις επιδόσεις.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι όλοι οι SDGsείναι πιθανόν να μην ενδιαφέρουν την κάθε μεμονωμένη επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν μια αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία τους, των κινδύνων και των ευκαιριών – έχοντας ως βασικά κριτήρια τον τομέα και την γεωγραφική θέση της δραστηριότητάς τους – προκειμένου να προσδιορίσουν τους πιο σημαντικούς και στρατηγικούς στόχους με τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον να ασχοληθούν.

Η λογοδοσία και υποβολή απολογισμών προς τους συμ-μετόχους κατά τρόπο διαφανή και δημόσιο είναι θεμελιώδεις για τις επιχειρήσεις που είναι αφοσιωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ένας αριθμός συμ-μετόχων πιέζουν τις επιχειρήσεις για περισσότερη διαφάνεια – από τις ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές μέχρι τους καταναλωτές, τους πολίτες και τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ απαιτεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να υποβάλουν την ετήσια Αναφορά Προόδου (Communication on Progress – COP) στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι δράσεις τους για ενσωμάτωση των 10 Αρχών στη στρατηγική και τις λειτουργίες τους καθώς και οι προσπάθειές τους να στηρίξουν τις προτεραιότητες της κοινωνίας. Επιπλέον, όταν οι επιχειρήσεις θέτουν στόχους και παρέχουν δεσμεύσεις για να προωθήσουν τους SDGs, η υποβολή της Αναφοράς αποδεικνύει την ανάληψη της ευθύνης για τις υποσχέσεις στις οποίες είχαν προβεί. Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η εξεύρεση τρόπων για μέτρηση των επιπτώσεων βιώσιμης ανάπτυξης, κάτι που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό αποτελεσματικών εταιρικών στρατηγικών, στην πληροφόρηση και τον διάλογο με την κοινωνία και τους συμ-μετόχους και στην καθοδήγηση των επενδυτών κατά τη λήψη των αποφάσεών τους.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ