sdg-gr-12

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αφορά την προώθηση πόρων και την αποδοτικότητα της ενέργειας, την προώθηση βιώσιμων υποδομών και παροχών πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες καθώς τις πράσινες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, στοχεύοντας έτσι σε μία πιο ποιοτική ζωή για όλους. Η εφαρμογή της βοηθά στη συνολική επίτευξη των σχεδίων ανάπτυξης, μειώνοντας μελλοντικά το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον οικονομικό ανταγωνισμό ενώ συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας.
Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αποβλέπει στο «να παράγει περισσότερα και καλύτερα με όσο το δυνατόν λιγότερα», αυξάνοντας τα καθαρά κέρδη ευημερίας από τις οικονομικές δραστηριότητες μέσω της μείωσης της χρήσης πόρων, της υποβάθμισης και της μόλυνσης του κύκλου ζωής. Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Εμπλέκει διάφορους φορείς συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, καταναλωτών, ερευνητών, επιστημόνων, καταστημάτων λιανικού εμπορίου, μέσων ενημέρωσης, υπηρεσιών που συνεργάζονται για την ανάπτυξη καθώς και εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής.
Απαιτεί επίσης μία συστημική προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ παραγόντων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή. Προϋποθέτει την εμπλοκή των καταναλωτών μέσω ενημέρωσης και μόρφωσης τους σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και τον βιώσιμο τρόπο ζωής. Αυτό καθίσταται δυνατό παρέχοντας τους επαρκή πληροφόρηση μέσω προτύπων και συστημάτων επισήμανσης και προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν σε βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις μεταξύ άλλων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΙ

0,3 δις • ΤΟΝΟΙ ΤΡΟΦΗΣ
Δηλαδή το 1/3 του παραγόμενου φαγητού, κοστίζει περίπου 1 τρις δολάρια ενώ καταλήγει να σαπίζει στους κάδους απορριμμάτων των καταναλωτών και των λιανεμπόρων ή να καταστρέφεται λόγω των κακών πρακτικών μεταφοράς ή συγκομιδής.
0 δις •ΔΟΛΑΡΙΑ
Ετησίως θα εξοικονομούσε ο κόσμος αν οι άνθρωποι στον πλανήτη αντικαθιστούσαν τους κοινούς λαμπτήρες με λαμπτήρες οικονομίας

3 πλανήτες σαν τη Γη θα χρειαστούν για να παράσχουν τους απαραίτητους φυσικούς πόρους που χρειάζονται για τη διατήρηση του σύγχρονου τρόπου ζωής αν ο παγκόσμιος πληθυσμός αγγίξει τα 9,6 δισεκατομμύρια έως το 2050.

ΝΕΡΟ

Λιγότερο από το 3% του νερού στον πλανήτη είναι πόσιμο. Με το  –>

…να βρίσκεται σε παγωμένη μορφή στην Ανταρκτική, την Αρκτική και τους παγετώνες.

Στο εναπομείναν 0,5% βασίζεται η ανθρωπότητα για να καλύψει τις ανάγκες σε γλυκό νερό των οικοσυστημάτων αλλά και των ανθρώπων.

dirty-water

Ο άνθρωπος μολύνει το πόσιμο νερό γρηγορότερα από ότι η φύση μπορεί να ανακυκλώσει και να καθαρίσει το νερό που βρίσκεται στα ποτάμια και τις λίμνες.

akrives-ypodomes

Το νερό είναι ένα αγαθό που προσφέρεται δωρεάν από τη φύση, ωστόσο οι υποδομές που το παρέχουν είναι δαπανηρές.

eme suyu kaynandan

Η υπέρμετρη κατανάλωση του νερού μπορεί να οδηγήσει σε λειψυδρία.

+0 δις •ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Δεν έχουν, ακόμη, πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2020 η χρήση της ενέργειας από τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ παρά την τεχνολογική πρόοδο η οποία έχει βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση. Η εμπορική και η οικιακή χρήση της ενέργειας είναι ο δεύτερος πιο ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο έπειτα από τις μεταφορές.

Της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνεται από νοικοκυριά, τα οποία ευθύνονται για το 21% των εκπομπών αερίων του άνθρακα.

Αναμένεται να αυξηθεί παγκοσμίως ο αριθμός των χιλιομέτρων που διανύουν τα οχήματα σήμερα ενώ οι εναέριες μεταφορές πρόκειται να τριπλασιαστούν την ίδια περίοδο.

50εκ. •ΟΧΗΜΑΤΑ
Ανέρχονταν το 2002 τα αποθέματα μηχανοκίνητων οχημάτων στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, ενώ το 75% των οποίων ήταν Ι.Χ. Για το 2020 αναμένεται τα ΙΧ να αυξηθούν κατά 32%.

Το 1/5 της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του κόσμου για το 2013 προέρχονταν από ανανεώσιμες πηγές.

ΤΡΟΦΗ

0 δις •ΤΟΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Καταλήγουν στους κάδους κάθε χρόνο

ΕΝΩ

0 δις •ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Υποσιτίζονται και άλλο 1 δις. Λιμοκτονεί
0 δις •ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι σε παγκόσμιο επίπεδο

Η υπερκατανάλωση της τροφής είναι επιζήμια τόσο για την υγεία μας όσο και για το περιβάλλον.

Η υποβάθμιση του εδάφους και η μείωση της γονιμότητάς του, η μη βιώσιμη χρήση του νερού, η υπεραλίευση καθώς και η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μειώνουν την ικανότητα των φυσικών πόρων να μας προμηθεύσουν με τρόφιμα.

Ο 12ος ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ