sdg-gr-2

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ, ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ!

Είναι ώρα να ξανασκεφτούμε το πώς καλλιεργούμε, μοιραζόμαστε και καταναλώνουμε την τροφή μας. Αν αξιοποιηθούν σωστά, η γεωργία, η δασοπονία και η αλιεία, τότε θα μπορέσουν να παράσχουν θρεπτική τροφή για όλους και να δημιουργήσουν εισοδήματα, στηρίζοντας έτσι την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της περιφέρειας και προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Σήμερα, το έδαφος, το γλυκό νερό, οι ωκεανοί, τα δάση και η βιοποικιλότητα υποβαθμίζονται με ταχείς ρυθμούς. Η κλιματική αλλαγή ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους πόρους από τους οποίους εξαρτόμαστε, αυξάνοντας έτσι κινδύνους που συνδέονται με καταστροφές όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες. Πολλοί άνδρες και γυναίκες της περιφέρειας δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα με τη γη τους, οπότε και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν σε πόλεις αναζητώντας για ευκαιρίες. Χρειάζεται μία βαθιά αλλαγή στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων και γεωργίας αν πρόκειται να σιτίσουμε τα 795 εκατομμύρια ανθρώπους που πεινάνε σήμερα και τα επιπλέον 2 δισεκατομμύρια που αναμένονται να φτάσουν μέχρι το 2050.Ο τομέας των τροφίμων και της γεωργίας προσφέρει λύσεις-κλειδιά για την ανάπτυξη ενώ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΙ

ΠΕΙΝΑ

CHART-ICON-4gono_7

1 ΣΤΟΥΣ 9 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Παγκοσμίως περίπου 795 εκ. υποσιτίζονται.[break]Tα μεγαλύτερα ποσοστά υποσιτιζόμενων ανθρώπων να εμφανίζονται στην Ασία.

CHART-ICON-04

1 ΣΤΑ 4 ΠΑΙΔΙΑ

Παγκοσμίως παρουσιάζουν καθυστερημένη ανάπτυξη.[break]Η αναλογία να ανέρχεται σε 1 προς 3 στις αναπτυσσόμενες χώρες.

50 εκ. • ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Υποσιτίζονται με το σοβαρότερο πρόβλημα υποσιτισμού να αντιμετωπίζει η νότια Ασία.
1 εκ. • ΠΑΙΔΙΑ
Υποσιτίζονται στις ηλικίες του δημοτικού σχολείου και παρακολουθούν τα μαθήματα τους πεινασμένα. Περίπου 23 εκ. από αυτά βρίσκονται στην Αφρική

Του πληθυσμού που ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες υποσιτίζεται.

Της παιδικής θνησιμότητας οφείλεται σε κακή διατροφή.[break]Δηλαδή 3,1 εκατομμύρια παιδικές ζωές κάτω των πέντε ετών, ανά έτος.

Του πληθυσμού υποσιτίζεται στην υποσαχάρια περιοχή της Αφρικής.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Απασχολείται στη γεωργία καθώς αποτελεί παγκοσμίως τη μοναδική και μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος και θέσεων εργασίας για τα φτωχά νοικοκυριά της υπαίθρου. Η επένδυση σε γυναίκες αγρότισσες με παροχή ίδιων ευκαιριών πρόσβασης σε πόρους όπως οι άνδρες, μπορεί να οδηγήσει παγκοσμίως σε μείωση του αριθμού των υποσιτισμένων κατά 150 εκ.

Που καταναλώνεται σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου παρέχεται από 500 εκ. μικρές φάρμες παγκοσμίως, εκ των οποίων οι περισσότερες εξαρτώνται από τις βροχοπτώσεις. Η επένδυση σε μικροκτηματίες άντρες και γυναίκες αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, τη διατροφή των φτωχότερων ανθρώπων αλλά και για την αύξηση της παραγωγής τροφίμων για τις τοπικές και παγκόσμιες αγορές.

Περίπου «εξαφανίστηκε» από τα αγροκτήματα των γεωργών, από το 1900 και ύστερα. H ορθότερη χρήση της γεωργικής βιοποικιλότητας μπορεί να συμβάλει στην προώθηση πιο θρεπτικών διατροφών, στην ενίσχυση του βιοπορισμού των αγροτικών κοινοτήτων καθώς και στην προαγωγή πιο ανθεκτικών και βιώσιμων γεωργικών συστημάτων.

0.2,4 δις • ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, , οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν σε αγροτικές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η ενεργειακή φτώχεια σε αρκετές περιοχές αποτελεί σημαντική τροχοπέδη για τη μείωση της πείνας ενώ αποτρέπει την παραγωγή επαρκούς τροφής για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών

Ο 2ος ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ