ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΗΓΗ
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/

Περιγραφη

Οι κατευθυντήριες οδηγίες συγκροτούν μια σειρά από εθελοντικές υποδείξεις, προς τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, για όλους τους βασικούς τομείς της επιχειρηματικής ηθικής συμπεριλαμβανομένων της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, την αποκάλυψη πληροφοριών, τη μάχη κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας, τα δικαιώματα των καταναλωτών, την επιστήμη και την τεχνολογία, τον ανταγωνισμό και τη φορολογία.

Οι Οδηγίες συνοδεύονται από ερμηνευτικές σημειώσεις, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες και διευκρινίσεις επί του κειμένου των Οδηγιών και των διαδικασιών εφαρμογής. Τέλος, δίνονται αποσαφηνίσεις σχετικά με την κατανόηση ορισμένων διατάξεων των Οδηγιών.

Οι Κυβερνήσεις που υποστηρίζουν τις Οδηγίες έχουν δεσμευτεί να τις προωθούν μεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ή από την περιοχή τους.

Οι μηχανισμοί εφαρμογής του εργαλείου περιλαμβάνουν την ύπαρξη και λειτουργία Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ), τα οποία είναι κυβερνητικά γραφεία επιφορτισμένα με την προώθηση των Οδηγιών και το χειρισμό ερευνών σε εθνικό επίπεδο. Τα ΕΣΕ διασφαλίζουν ότι οι Οδηγίες είναι σε ικανοποιητικό βαθμό γνωστές και κατανοητές από την εθνική επιχειρηματική κοινότητα και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κάθε ΕΣΕ συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές εμπειρίες για τις Οδηγίες, χειρίζεται τις έρευνες, συζητά θέματα που σχετίζονται με τις Οδηγίες και βοηθά στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από αυτήν τη διασύνδεση. Το ΕΣΕ υποβάλλει αναφορά κάθε χρόνο στην Επιτροπή του ΟΟΣΑ για τις Διεθνείς Επενδύσεις και τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συγγραφεας:

ΟΟΣΑ

Εφαρμογη:

Παγκόσμια

Ημ/νια:

2010

Διαθεσιμοτητα:

Δωρεάν

Πυλωνες ΕΚΕ:

SDGs (όλοι), Αρχές GC (όλες), Θεματικές ΕΚΕ (όλες)

Σκοπος:

Το παρόν υλικό εντάσσεται στα παραδοτέα του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS και λειτούργησε ως μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ».

Θεματικη Ταξινομηση

Categories: ΠΡΟΤΥΠΟ.
Key Words: OECD.
Σκοπός: Υιοθέτηση.
Τύπος: Οδηγίες.