ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι Οδηγοί Εφαρμογής αποτελούν υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους αγοραστές προκειμένου να προωθήσουν την έννοια των υπεύθυνων προμηθειών στους προμηθευτές τους. Μέσα από συγκεκριμένα βήματα απεικονίζεται και επεξηγείται ο τρόπος χειρισμού της Υπεύθυνης Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (RSCM) από την εισαγωγική φάση μέχρι τις επιμέρους διαδικασίες, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης, του ελέγχου, του διαλόγου και της επιτήρησης.

Πως θα εφαρμοσετε ενα Προγραμμα Υπευθυνης Εφοδιαστικης Αλυσιδας

ΩΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Η επιτυχία ενός προγράμματος υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας εξαρτάται απόλυτα από την αξιοπιστία και τη διαφάνεια του συστήματος που εφαρμόζετε. Είναι απαραίτητη η ανοικτή και συνεπής επικοινωνία τόσο μέσα στην εταιρεία όσο και έξω από αυτήν. Βασικά στοιχεία είναι η αποδοχή και ο συντονισμός εκ μέρους του υψηλότερου διευθυντικού επιπέδου της εταιρείας.

Κάθε επιχείρηση λειτουργεί μέσα σε διαφορετικό πλαίσιο, ανάλογα με τον κλάδο της, το περιβάλλον κ.λ. π.  Τα βήματα που προτείνονται πιο κάτω δίνουν γενικές οδηγίες, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε προκειμένου να ταιριάζουν με τις συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρείας σας. Επίσης, σε αυτήν την Πύλη υπάρχουν παραδείγματα καλών πρακτικών για να βοηθήσουν την προσπάθειά σας.

Επιστροφή στην Κορυφή
Κατανόηση & Υπευθυνότητες1ο ΒΗΜΑ
Επιστροφή στην Κορυφή
Ανάλυση κινδύνων & ευκαιριών2ο ΒΗΜΑ
Επιστροφή στην Κορυφή
Στρατηγική3ο ΒΗΜΑ
Επιστροφή στην Κορυφή
Παρακολούθηση & Συμμόρφωση4ο ΒΗΜΑ
Επιστροφή στην Κορυφή
Επικοινωνία5ο ΒΗΜΑ
Επιστροφή στην Κορυφή
Συνεχής βελτίωση6ο ΒΗΜΑ

Πως Μπορειτε να Αντεπεξελθετε στις Απαιτησεις των Πελατων Σας;

ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Στο σημερινό κόσμο, οι καταναλωτές και οι πελάτες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα προϊόντα, και ποιος είναι ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος από την παραγωγή τους μέχρι την τελική τους απόρριψη. Επομένως, η ποιότητα και το κόστος δεν είναι τα μόνα κριτήρια που έχουν σημασία αλλά επιπλέον και η κοινωνική και περιβαλλοντική συμπεριφορά και συμμόρφωση. Υπό το φως αυτής της τάσης, όλο και περισσότερες εταιρείες ζητούν από τους προμηθευτές τους πληροφορίες πάνω σε μια σειρά από θέματα :

Υγιεινή & ασφάλεια, παιδική και καταναγκαστική εργασία, οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων, ωράριο εργασίας, αμοιβές, ελευθερία του συνδικαλίζεσται ή συλλογικών συμβάσεων, δωροδοκία και διαφθορά, περιβαλλοντικά θέματα κ.λπ..

Λόγω του αντίκτυπου αυτού του είδους των θεμάτων στη φήμη και τους παρατηρούμενους κινδύνους μιας εταιρείας, οι πελάτες έχουν αρχίσει να ελέγχουν τη συμμόρφωση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας με τους τοπικούς νόμους και τις διεθνείς απαιτήσεις. Ένα αυξημένο επίπεδο πληροφόρησης και διαφάνειας μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη παραγωγικότητα, λιγότερους κλυδωνισμούς, μειωμένο αριθμό εργασιακών τραυματισμών και ασθενειών, ένα πιο παρακινημένο εργατικό δυναμικό, υψηλότερη ποιότητα, μειωμένη αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Επομένως ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανταποκριθείτε και να εφαρμόσετε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις των πελατών σας?

Επιστροφή στην Κορυφή
Κατανόηση των ευθυνών & των ευκαιριών1ο ΒΗΜΑ
Επιστροφή στην Κορυφή
Καλές πρακτικές, πρότυπα και οδηγίες2ο ΒΗΜΑ
Επιστροφή στην Κορυφή
Εφαρμογή & Βελτίωση3ο ΒΗΜΑ
Επιστροφή στην Κορυφή
Επικοινωνία4ο ΒΗΜΑ
Περισσότερα...
Περιοχές ΕΚΕΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Περισσότερα...
Πρότυπα - Οδηγίες - ΚώδικεςΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Περισσότερα...
Αγοραστών & ΠρομηθευτώνΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περισσότερα...
Δομή - Δεοντολογία - ΔιαδικασίεςΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ