ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Τα Κύρια Θέματα δίνουν μια γενική επισκόπηση των κινδύνων και των ευκαιριών για κατανόηση και υιοθέτηση εκείνων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Η παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει τον αριθμό των εταίρων και των ενδιάμεσων σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διάδοση των πληροφοριών, την προστιθέμενη αξία και τους κινδύνους σε όλο τον κόσμο. Για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων είναι κρίσιμος ο διάλογος μεταξύ των εταίρων όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης ενσωματώνουν νέα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που συμβάλουν θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη κοινωνική υπευθυνότητα όλων των εμπλεκομένων μερών.

 • ΑΜΟΙΒΕΣ
  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Σήμερα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια εύλογη αμοιβή για εργασία που εκτελείται σωστά μπορεί να διασφαλίσει ένα...
 • ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ή ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Οι διάφοροι τύποι εργασιακών σχέσεων, είναι λύση για την παραγωγικότητα; Η παιδική εργασία, η καταναγκαστική ή καταπιεστική...
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΖΕΣΘΑΙ
  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Συμφωνίες συλλογικών διαπραγματεύσεων Εκεί όπου η ελευθερία του λόγου εγγυάται τις συνθήκες εργασίας και την καινοτομία Τα δικαιώματα...
 • ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η αξία του να αισθάνονται ευχαριστημένοι όσοι εργάζονται για εσάς; Η εφαρμογή προληπτικών πολιτικών σε κάθε επιχειρηματική...
 • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Πως μπορεί να γίνει η διαφορετικότητα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όχι βάρος; Στην παγκοσμιοποιημένη μας οικονομία, τα πολυπολιτισμικά...
 • ΔΙΑΦΘΟΡΑ & ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
  ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ H απρόσκοπτη και διαφανής επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς διαφθορά Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ωφελούνται όταν...
 • ΚΛΙΜΑ
  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
  ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Διασύνδεση με: ΑΡΧΗ -1SDG - 1 Διαχρονική πρόκληση η διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και φυσικών πόρων Παραδοσιακά, η φροντίδα...
Περισσότερα...
Περιοχές ΕΚΕΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Περισσότερα...
Πρότυπα - Οδηγίες - ΚώδικεςΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Περισσότερα...
Αγοραστών & ΠρομηθευτώνΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περισσότερα...
Δομή - Δεοντολογία - ΔιαδικασίεςΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ