ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Τα Υποδείγματα Εφαρμογής αποτελούν πηγές εκτεταμένης εμπειρίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας και κύριο παραδοτέο του Εργαστηρίου για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο οποίο συμμετείχε το CSR HELLAS τη διετία λειτουργίας του (2006-2007). Περιλαμβάνει εταιρικούς κώδικες δεοντολογίας, ερωτηματολόγια προμηθευτών, φύλλα ελέγχου, παρουσιάσεις πρότυπης εκπαίδευσης σε βασικά θέματα Υπεύθυνης Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (RSCM), κ.α.

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Φύλλο Αυτό-αξιολόγησης EICC ICT
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗP ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ DCCA
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  CEMENT SUSTAINABILITY INITIATIVE
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (ΤΙΤΑΝ ΑΕ)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  "ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ HP
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ SER ΤΗΣ HP
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ SER ΤΗΣ HP
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ ΤΟΥ CSR HELLAS
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ VOLKSWAGEN
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ VOLKSWAGEN
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ TESCO
Περισσότερα...
Περιοχές ΕΚΕΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Περισσότερα...
Πρότυπα - Οδηγίες - ΚώδικεςΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Περισσότερα...
Αγοραστών & ΠρομηθευτώνΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περισσότερα...
Δομή - Δεοντολογία - ΔιαδικασίεςΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ