ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διασύνδεση ενότητας με:

sdg-gr-1
sdg-gr-2
sdg-gr-3
sdg-gr-4
sdg-gr-5
sdg-gr-10
sdg-gr-11
sdg-gr-17

Η επιχείρηση ως “υπεύθυνος πολίτης” συμμετέχει καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη και πρόοδο. Η λειτουργία των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους επηρεάζει άμεσα τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θέλουν να γνωρίζουν ότι συνυπάρχουν με επιχειρήσεις και μοιράζονται τις ίδιες αξίες και προβληματισμούς με αυτές. Κατ’ επέκταση η στήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες από πλευράς επιχειρήσεων έχει θετικό αντίκτυπο για την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη και εφαρμογή από πλευράς επιχειρήσεων, στρατηγικών κοινωνικών επενδύσεων, παράλληλα με προώθηση των κατάλληλων δημόσιων πολιτικών, ώστε να υποστηριχθεί η κοινωνική βιωσιμότητα.

Η εφαρμογή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον πυλώνα κοινωνία μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και προδραστικών ενεργειών όπως:

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Κοινωνία - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Η στήριξη των τοπικών κοινωνιών μπορεί να παρέχεται μέσα από...
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ
  Κοινωνία - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά προκειμένου...
 • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Κοινωνία - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να μπορούν...
 • ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Κοινωνία - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και κάθε άτομο σε όλο τον κόσμο αξίζει να...
 • ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
  Κοινωνία - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Η εντεινόμενη αύξηση του φαινομένου της μετανάστευσης αυξάνει τους πιθανούς κινδύνους...
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Κοινωνία - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Ο ιδιωτικός τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία...
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Κοινωνία - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρηματικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει την εκπαίδευση ως μια...
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
  Κοινωνία - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα...
 • ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  Κοινωνία - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Η χρήση τοπικών προμηθευτών για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών...
 • ΦΤΩΧΕΙΑ
  Κοινωνία - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την εξάλειψη της φτώχειας...