ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και σε Διεθνές επίπεδο.

Όλα
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Όλα
1948
2003
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • ΟΔΗΓΙΑ EE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ