ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και σε Διεθνές επίπεδο.

Προέλευση
Όλα
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Έτος
Όλα
1948
2003
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΟΔΗΓΙΑ EE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ