ΜΕΘΟΔΟΣ KATTAR ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ HP

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Ανάθεση, Ανάλυση βασικής αιτίας, Γνώση, Επικοινωνία, Εργαλείο, Κατάρτιση, Κλιματική αλλαγή, Περιβάλλον, Πηγές, Υγεία & Ασφάλεια, Υπευθυνότητα, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2007.